Advertisement

სიახლეები

არტობიექტები თიბისი სტატუსისთვის

წარმოგდიგენთ Hammock Studio-ს გუნდის წევრების რეჟისორ გიორგი მაისურაძი...

02-05-20

ვაჟიკო ჩაჩხიანი - ვენეციის ბიენალე

წარმოგიდგენთ Hammock Studio-ს გუნდის წევრების, გიორგი და ლევან მაისურა...

15-04-20
ვიდეო, Hammock Studio

Buyers - Night

გაგაცნობთ Hammock Studio-ს გუნდის წევრების რეჟისორ გიორგი მაისურაძისა...

03-04-20
ვიდეო, Hammock Studio

Buyers - Concrete

გაგაცნობთ Hammock Studio-ს გუნდის წევრების რეჟისორ გიორგი მაისურაძისა...

03-04-20
ვიდეო, Hammock Studio

Buyers - Palms

გაგაცნობთ Hammock Studio-ს გუნდის წევრების რეჟისორ გიორგი მაისურაძისა...

03-04-20