გიორგი მაისურაძის რუბრიკა Hammock - ირაკლი აბაშიძე, დიმიტრი ჩაფაქიძე

დღეს Hammock Magazine-ის რუბრიკის სტუმარი დილის შოუში, Laboratory of Architecture #3-ის დამფუძნებლები, არქიტექტორები ირაკლი აბაშიძე და დიმიტრი ჩაფაქიძე გახლდნენ.