Hammock Magazine x Afflelou Paris

წარმოგიდგენთ კადრებს ჩვენი და ფრანგული სათვალეების ბრენდის Afflelou Paris-ის თანამშრომლობით შექმნილი ვიდეოს მიღმა

ფოტო: იკა ხარგელია