გიორგი მაისურაძის რუბრიკა Hammock - Laboratory od Architecture #3

დღეს Hammock Magazine-ის რუბრიკის სტუმარი დილის შოუში, Laboratory of Architecture #3-ის დამფუძნებლები, არქიტექტორები ირაკლი აბაშიძე და დიმიტრი ჩაფაქიძე გახლდნენ.