Credits:

Aka Prodiashvili, God Era
Talent: Tasha Devine, David Apakidze, Tsitsi Elikashvili
MUA artist : Gerilyn Stone