გალერეა Window Project 3 ნოემბრიდან 10 იანვრამდე ბერლინში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის, სალომე მაჩაიძის გამოფენას - YESLORD-ს მასპინძლობს. მხატვარმა გამოფენის ქვეტექსტად  ნამუშევრების სათაურების გაერთიანებული და ლექსად ქცეული ტექსტი აქცია, რომელიც ისეთივე აბსტრაქტულია, როგორც გალერეაში წარმოდგენილი ნიმუშები.

ZERO K to all Snitches DR Lombardy

Exhibit 14

Himalaya Have an Idea Karma and bones Silver Saigon Pending Exhibit 12

We are WINNING Underunendleness 5 Exhibit 6

JOE DOE

Miss Hiroshima

Green Sunset off Mr Nevada

Dogy Alphabet

What a Beautiful mind you are

Her Grace Miss Niagara

VANKUVERIEN Texas

Other God

Sakura Case

Exhibit 2

Diamonds for All Holy Bitches

Jeffrey Be easy with VANKUVERIEN gold Mistrial

Come on Lord.

თეთრი ლექსის სახით წარმოდგენილი ტექსტი, ნამუშევრებთან ერთად, სალომე მაჩაიძის, როგორც ხელოვანის ხედვასა და შემოქმედებით აღქმას იდეალურად განსაზღვრავს.